Jednoduché · Střední · Těžké · Expert
Zmenšit velikost
Zvětšit velikost

Řešení

Pravidla sudoku

Vyplňte chybějící čísla v řádcích, sloupcích a čtvercích (na mřížce 3x3) čísly 1-9. Žádné číslo se nesmí opakovat v řadě, sloupci ani čtvercích.